大颜色.jpg
lv 高领logo刺绣T
CAD

定制与正品一致28s长绒棉

面料国家一级标准

有一股淡淡的棉香

刺绣是岛田精工的logo专用机

在刺绣和面料上与市面货拉开了刚性差距

size:M/L


IMG_8191.JPG
IMG_8192.JPG
IMG_8193.JPG
IMG_8194.JPG
IMG_8195.JPG
IMG_8196.JPG
IMG_8197.JPG
IMG_8198.JPG
IMG_8199.JPG